Now showing items 1-12 of 12

 • Comparison of optimization-regulation algorithms for secondary cooling in continuous steel casting 

  Březina, Michal; Mauder, Tomáš; Klimeš, Lubomír; Štětina, Josef (MDPI, 2021-02-01)
  The paper presents the comparison of optimization-regulation algorithms applied to secondary cooling zone in continuous steel casting where the semi-product withdraws most of its thermal energy. In steel production, ...
 • Funkce vyrovnávací komory 

  Březina, Michal
  Práce je zaměřena na sestavení matematického modelu pro výpočet změny objemů kapaliny a průtoků v otevřené a uzavřené komoře při hydraulickém rázu. Práce rovněž obsahuje odvození základních rovnic hydromechaniky a teorii ...
 • Měření tvarově složitých dílů s využitím zpracování obrazu 

  Sujová, Sára
  Bakalárska práca sa zaoberá témou merania opotrebenia pastorka REA aktuátora využívaného pri regulácii systému obtokového ventilu turbodúchadla. Prvá teoretická časť práce popisuje témy obtokových ventilov, aktuátorov, ...
 • Návrh řešení MÚK dálnice D1 se silnicí I/23 a II/602 u Kývalky 

  Březina, Michal
  Diplomová práce se zabývá úpravou stávající mimoúrovňové křižovatky Kývalka na dálnici D1. Jejím cílem je navrhnout optimální řešení všesměrného napojení na silnice I/23 a II/602, a to zejména z hlediska kapacity a ...
 • Optimalizace Stefanova problému vedení tepla s fázovou přeměnou 

  Březina, Michal
  Práce je zaměřena na sestavení matematického modelu Stefanova problému vedení tepla s fázovou přeměnou a následné optimalizační výpočty extremalizující veličiny charakterizující tepelné chování. Práce rovněž obsahuje ...
 • Optimalizace výrobního procesu ve smyslu Průmysl 4.0 

  Sázavský, Jakub
  Budoucnost, zejména průmyslu, je a bude definována koncepcí Průmysl 4.0. Tato práce si proto klade za cíl popsat základní pojmy Průmyslu 4.0 ve vztahu k výrobnímu procesu a ukázat na zjednodušeném modelu reálné výrobní ...
 • Posouzení možností úspor vody v ocelářském průmyslu 

  Bohunský, Tomáš
  Tato bakalářská práce posuzuje možnosti úspory vody v ocelářském průmyslu a jednotlivé metody, které v procesu výroby oceli snižují vodní stopu. Nejprve je představena současná situace v ocelářském průmyslu a klasifikován ...
 • Small Cogeneration Unit with Heat and Electricity Storage 

  Štětina, Josef; Březina, Michal; Böhm, Michael (MDPI, 2021-04-09)
  A micro cogeneration unit based on a three-cylinder internal combustion engine, Skoda MPI 1.0 L compressed natural gas (CNG), with an output of 25 kW at 3000 RPM is proposed in this paper. It is a relatively simple engine, ...
 • Snímače pro měření teplot 

  Mudrák, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou v oblasti dotykových teplotních čidel. Začátek práce je věnován definicím základních pojmů, které úzce souvisí s daným tématem. Následuje rozdělení, popis principů a provedení ...
 • Vodíkový autobus 

  Kopecký, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vodíkovými autobusy, jejich koncepcí, vlastnostmi, praktickým uplatněním a ekonomikou provozu. Pojednává také o bezpečnosti a vodíkové infrastruktuře, zejména o výrobě, skladování a využití vodíku, ...
 • Vyhledávací studie obchvatu obcí Hněvotín-Lutín 

  Březina, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vyhledávací studie obchvatu obcí Hněvotín a Lutín, který je řešen jako přeložka stávající silnice II/570, a je zpracován z důvodu zvyšující se intenzity dopravy v těchto obcích. Navrhovaná ...
 • Využití válcového dynamometru v automobilovém vývoji 

  Obid, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím válcových dynamometrů, které jsou nedílnou součástí vývojových center světových automobilek. Cílem bylo vytvořit přehled konstrukčních řešení. Za pomocí informačních materiálů od ...