Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů 

    Pokorný, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem modelů pro hodnocení dodavatelů výběrového řízení veřejné zakázky. Popisuje použité metody a postupy pro hodnocení dodavatelů za využití fuzzy logiky a fuzzy množin. Cílem je navržení ...