Now showing items 1-2 of 2

  • Parkovací radar 

    Bačík, Martin
    Táto práca popisuje problematiku návrhu parkovacieho radaru s pracovnou oblasťou od 0,2 do 2m. Výber optimálnej metódy realizácie. Práca informuje o základných vlastnostiach ultrazvuku a šírení vo vožnom priestore. Ďalej ...
  • Simulátor funkce FM-CW dálkoměru 

    Bačík, Martin
    Táto práca popisuje problematiku návrhu simulátoru FM-CW diaľkomeru. Výber optimálnej metódy realizácie. Práca informuje o základných vlastnostiach kontinuálne pracujúcich radarov. Práca zahrňuje analýzu chybovosti reálneho ...