Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh postupu rozhodování mezi nájemním a vlastnickým bydlením 

    Bačíková, Ludmila
    Diplomová práce se zabývá problematikou rozhodování se mezi nájemním a vlastnickým bydlením. Pozornost je zaměřena na výhody a nevýhody jednotlivých forem bydlení. U vlastnického bydlení jsou navrženy možnosti jeho ...
  • Zhodnocení hospodaření obce 

    Bačíková, Ludmila
    Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Tvarožná Lhota. Na základě analýzy příjmů a výdajů za několik rozpočtových období a dále na základě zjištění vývoje těchto příjmů a výdajů se pokusím podat návrhy, které by mohly ...