Now showing items 1-2 of 2

  • Dekódování čárového kódu v obraze 

    Bačíková, Petra
    V práci jsou uvedeny základní pojmy z oblasti zpracování čárových kódů, jejich historie, vývoj a dělení. Vybrané zajímavé typy jsou představeny blíže. Je uvedena specifikace kódů EAN-8, EAN-13 a UPC-A. Klíčová část popisuje ...
  • Rekonstrukce roztříštěného objektu z úlomků 

    Bačíková, Petra
    Práce se zabývá rekonstrukcí roztříštěných objektů z úlomků. Obsahuje stručný přehled již realizovaných projektů s tematikou rekonstrukce. Dále popisuje základní metody zpracování obrazu, práci s konturami a korelaci. Jsou ...