Now showing items 1-2 of 2

  • Informační a kybernetické hrozby v roce 2019 

    Bača, Jonatán
    Diplomová práca sa zameriava na informačné a kybernetické hrozby v roku 2019. Práca pozostáva z teoretických východísk, ktoré slúžia pre lepšie pochopenie danej problematiky. Následne práca popisuje analýzu súčasného stavu ...
  • Návrh počítačové sítě v rodinném domě 

    Bača, Jonatán
    Bakalárska práca sa zameriava na návrh počítačovej siete v novostavbe rodinného domu. Práca obsahuje teoretické vychodiská pre lepšie chápanie danej problematiky. Taktiež práca opisuje analyzu súčasného stavu a rieši ...