Now showing items 1-2 of 2

  • Koncepční popis návrhu závěsného dopravníku 

    Baňka, Zdeněk
    Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem závěsného dopravníku. Obsahuje funkční výpočty pro jednodráhový řetězový dopravník, uvádí způsoby řešení pohonů, konstrukční řešení jednotlivých částí dopravníku a rešerši ...
  • Modernizace studeného dávkování pro výrobu betonových prefabrikátů 

    Baňka, Zdeněk
    Tato diplomová práce se zabývá modernizací již několik let provozujícího zařízení pro studené dávkování při výrobě betonových prefabrikátů. Řeší kompletní návrh nového vynášecího pásového dopravníku a odstranění problémů ...