Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh kalkulačního systému pro vybraný druh výrobku 

    Žundálek, Martin
    Bakalářská práce se zaměřuje na návrh kalkulačního systému pro vybraný druh výrobku v brněnském odštěpném závodě Siemens s.r.o. Dále bude pojednávat o aktuálním kalkulačním systému firmy a následnému vytvoření nového ...
  • Výroba lopatek parní turbíny 

    Chromý, Marek
    Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky optimalizace technologie obrábění oběžných lopatek parní turbíny. Hlavním cílem je vyhodnocení ceno-vých nákladů opracování v závislosti na změně posuvové rychlosti klíčových ...