Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce bifurkací cévního řečiště na sítnici 

    Baše, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá detekcí bifurkací cévního systému sítnice a jeho vlastnostmi. Je zde vysvětlen princip snímání fotografií sítnice pomocí fundus kamery, optické koherentní tomografie (CLO) a skenovací laserové ...
  • Experimentální ultrazvuková měření pomocí LabView 

    Baše, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá ultrazvukovým polem, měřením jeho útlumu a měřením pomocí LabVIEW. Jsou zde vysvětleny základní parametry ultrazvukových měničů a ultrazvukového pole. Byly navrženy dvě metody pro měření ...