Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bašo, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního zdraví společnosti. Na základě vybraných výpočetních metod finanční analýzy se testuje finanční zdraví společnosti a předkládá možné návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení ...
 • Ocenění podniku výnosovou metodou 

  Šlofová, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřená na ocenění podniku Mikro Trading a.s., kdy za pomocí výnosových metod je stanovena hodnota podniku. Teoretická část je věnována základnímu teoretickému rámci, který je potřebný k ocenění ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Bašo, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru investičního projektu „Nákup technologie na výrobu elastických textilií“. První část práce tvoří teoretický úvod do problematiky, definice základních pojmů a ...