Now showing items 1-2 of 2

  • Metody meření emisí tuhých látek ve spalinách 

    Bašta, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá metodami měření tuhých znečišťujících látek ve spalinách. Dělí se na dvě hlavní části. První část se zabývá obecným problémem tuhých znečišťujících látek, metodami měření a emisními limity. Druhá ...
  • Zvýšení výkonu turbosoustrojí v EDU výměnou NTO 

    Bašta, Tomáš
    Diplomová práce na téma Zvýšení výkonu turbosoustrojí v EDU výměnou NTO detailně popisuje důležitá zařízení technologických systémů sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany, společně s jejich úkolem v tepelném oběhu. ...