Now showing items 1-5 of 5

 • Exponential stability of perturbed linear discrete systems 

  Diblík, Josef; Khusainov, Denys; Baštinec, Jaromír; Sirenko, Andrii (Springer, 2016-01-29)
  The paper considers the problem of exponential stability and convergence rate to solutions of perturbed linear discrete homogeneous systems. New criteria on exponential stability are derived by using the second method of ...
 • Lineární maticové diferenciální rovnice se zpožděním 

  Piddubna, Ganna Konstantinivna
  V předložené práci se zabýváme hledáním řešení lineární diferenciální maticové rovnice se zpožděním x'(t)=A0x(t)+A1x(t-tau), kde A0, A1 jsou konstantní matice, tau>0 je konstantní zpoždění. Dále se zabýváme odvozením ...
 • On a delay population model with quadratic nonlinearity 

  Berezansky, Leonid; Baštinec, Jaromír; Diblík, Josef; Šmarda, Zdeněk (Springer Nature, 2012-12-28)
  In this paper, a nonlinear delay differential equation with quadratic nonlinearity is investigated. It is proved that the positive equilibrium is globally asymptotically stable without any further limitations on parameters ...
 • The Qualitative and Numerical Analysis of Nonlinear Delay Differential Equations 

  Dvořáková, Stanislava
  Disertační práce formuluje asymptotické odhady řešení tzv. sublineárních a superlineárních diferenciálních rovnic se zpožděním. V těchto odhadech vystupuje řešení pomocných funkcionálních rovnic a nerovností. Dále práce ...
 • Vliv nákupního chování zákazníků na oceňování majetku 

  Pernica, Martin; Baštinec, Jaromír (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-06)
  The property evaluation in Czech compulsorily done accountancy is based on the principle of historical cost which does not allow to convey the current property value. The article describes the research carried out in order ...