Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza degradačních mechanismů oligobutadiénů 

    Baťa, David
    Tato práce se zabývá studiem vlastností kapalných oligobutadiénů ve střídavém elektrickém poli metodou dielektrické relaxační spektroskopie. Je prostudována současná problematika v oblasti diagnostiky polymerních a ...
  • Účinky klimatických činitelů na vlastnosti oligobutadienů 

    Baťa, David
    Bakalářská práce se zabývá sledováním vlastností dielektrického materiálu ve střídavém elektrickém poli. Jsou prostudovány elektrické vlastnosti různých druhů kapalných oligobutadienů, včetně jejich praktických aplikací. ...