Now showing items 1-2 of 2

  • Digitální snímání obrazu a jeho přenos pomocí sítě FlexRay 

    Bažant, Ladislav
    Cílem této práce je vytvořit ukázku aplikace přenosu digitálního obrazu přes sběrnici FlexRay. Přenášený obraz se bude zobrazovat na VGA monitoru pomocí hradlového pole. Součástí práce je návrh desky plošných spojů. Na ...
  • Evaluační platforma pro CAN transceivery 

    Bažant, Ladislav
    Práce se zabývá návrhem testovacích modulů, které realizují komunikaci po CAN sběrnici. Tyto moduly je možné zapojit do sítě a následně testovat funkčnost nových CAN transceiverů. Součástí práce je obslužný software pro ...