Now showing items 1-1 of 1

  • Účtování o zásobách zboží 

    Liptáková, Kristýna
    Tato bakalářská práce se zabývá účtováním o zásobách zboží. Obsahuje základní informace o zásobách a jejich dělení a popisuje účtování konkrétních případů s nimi spojenými. Vysvětluje, a na základě praktického příkladu ...