Now showing items 1-2 of 2

  • Ověření logistických konceptů pomocí počítačové simulace 

    Babáček, Petr
    Obsahem diplomové práce je vytvoření simulačního modelu logistického řetězce meziobjektové přepravy materiálu, za účelem ověření stanovených požadavků, které jsou kladeny na řešený logistický řetězec. Simulační model je ...
  • Pásový dopravník pro hnědé uhlí 

    Babáček, Petr
    Cílem této bakalářské práce je provést konstrukční řešení pásového dopravníku pro dopravu hnědého uhlí s dopravním výkonem 140 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 30 m a výškovým rozdílem přesypů 5 m. Práce obsahuje ...