Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikačního mixu společnosti 

    Babáčková, Lucie
    Hlavním předmětem této diplomové práce „Návrh komunikačního mixu společnosti“ je analyzovat současný stav komunikačního mixu brněnského fitness centra FITKO JANA a na základě výsledků analýzy navrhnout komunikační mix, ...
  • Návrh marketingové strategie pro penzion Zámecký mlýn 

    Babáčková, Lucie
    Hlavním předmětem bakalářské práce „Návrh marketingové strategie pro pension Zámecký mlýn“ je analýza současného stavu marketingového plánu pensionu a návrh marketingové strategie na zefektivnění. První část bakalářské ...