Now showing items 1-20 of 50

 • Aplikace baktérie Agrobacterium tumefaciens 

  Kováčová, Viera
  Táto práca sa zaoberá biotechnologickými aplikáciami baktérie Agrobacterium tumefaciens, ktorá je schopná sprostredkovávať genetickú transformáciu nie len rastlín. Medzi hlavné body projektu patrí popis základných vlastností ...
 • Biodegradabilita přirozených a modifikovaných polyesterů bakteriálního původu a jejich kompozitů 

  Pala, Martin
  Předložená práce se zabývala studiem biodegradability přirozených a modifikovaných polyesterů bakteriálního původu a jejich kompozitů. První část práce byla zaměřena na studium vlivu struktury PHA granulí na jejich ...
 • Biodegradace s využitím termofilních mikroorganismů 

  Varmužová, Tamara
  Obsahem této diplomové práce je studium biodegradability modifikovaných polyuretanových fólií v syntetickém médiu s minerály a vitamíny na temperovaných třepačkách pomocí směsné termofilní aerobní bakteriální kultury rodů ...
 • Biosorpční schopnosti termofilních kultur 

  Zichová, Miroslava
  Cílem této diplomové práce je studium biosorpce těžkých kovů mědi, olova a zinku termofilními bakteriemi rodu Geobacillus – G. thermodenitrificans CCM 2566 a G. thermocatenulatus CCM 2809. Biosorpce byla prováděna ve ...
 • Drůbeží strojně oddělené maso vyrobené různými způsoby: Stanovení bílkovin, tuku a kostních úlomků. 

  Čížková, Silvie
  Diplomová práce se zabývá strojně odděleným kuřecím masem (SOM), které bylo vyrobeno na strojním zařízení Baader 601 (měkký způsob oddělování) a Lima D (tvrdý způsob oddělování). Historie, výroba, složení a legislativa ...
 • Extrémofilní mikroorganismy 

  Procházková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním extrémofilních mikroorganismů. Je popsáno extrémní prostředí, ve kterém se tyto mikroorganismy vyskytují, a rovněž strukturní a chemická adaptace na toto prostředí. Adaptace ...
 • Jód v potravinách 

  Laba, Marija
  Tato práce řeší důležitost jódu jakožto mikronutrientu pro lidský organismus. Ač se zdá, že jeho požadovaný denní příjem je malý a vyčísluje se v řádech mikrogramů, je pro organismus neméně důležitý. Problematika se zabývá ...
 • Matematické modelování růstu mikroorganismů 

  Kecskésová, Viktória
  Cílem bakalářské práce bylo matematické modelování růstu mikroorganismů, konkrétně druhu Lactobacillus casei CCM 4798. Mikroorganismus byl kultivován v Erlenmeyerových baňkách technikou vsádkové kultivace. Živné média byly ...
 • Mléčné bakterie a jejich využití 

  Jiříková, Ivana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium mléčných bakterií. V rámci práce byla provedena rešerše shrnující poznatky o těchto bakteriích. První část je zaměřena na obecnou identifikaci bakterií a rozdělení do jednotlivých ...
 • Možnosti odbourávání syntetických makromolekulárních látek se zaměřením na biodegradace 

  Zichová, Miroslava
  Tato práce se zabývá možnostmi odbourávání syntetických makromolekulárních látek. Je zde popsána degradace mechanická, chemická a fyzikálně-chemická, práce se však zaměřuje hlavně na biodegradaci. Biodegradace polymeru je ...
 • Optimalizace a validace GC-MS metody pro stanovení těkavých aromatických látek v sýrech 

  Koubek, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zavedení metody stanovení těkavých aromaticky aktivních látek v různých typech přírodních a tavených sýrů. V teoretické části jsou popsány základní skupiny aromatických látek. Dále ...
 • Optimalizace bioprodukce ethanolu z odpadních materiálů metodou SSF 

  Filová, Dagmar
  Predložená diplomová práca sa zaoberá problematikou výroby bioetanolu ako paliva. V teoretickej časti sú vysvetlené základné pojmy spájajúce sa s touto problematikou, ďalej sú predstavené spôsoby predúpravy lignocelulózových ...
 • Optimalizace produkce bioethanolu s využitím Zymomonas mobilis 

  Andrlová, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o využití Zymomonas mobilis pro produkci bioethanolu z odpadního papíru. Byly použity tři druhy substrátu (lepenka, výkres a kancelářský papír) za účelem optimalizace produkce bioethanolu. Jednotlivé ...
 • Optimization of Enzymatic Hydrolysis of Waste Bread before Fermentation 

  Hudečková, Helena; Šupinová, Petra; Babák, Libor (Mendel University Press, 2017-02-28)
  Finding of optimal hydrolysis conditions is important for increasing the yield of saccharides. The higher yield of saccharides is usable for increase of the following fermentation effectivity. In this study optimal conditions ...
 • Ověření pravosti pomerančové šťávy DIZZY na základě vybraných chemických parametrů 

  Drahovzalová, Kateřina
  Tato práce ověřuje pravost pomerančové šťávy DIZZY na základě vybraných chemických parametrů. Teoretická část je zaměřena především na definici základních pojmů týkajících se pomerančové šťávy, technologii výroby pomerančové ...
 • Porovnání mikrobiální metabolické produkce na odpadní a sušené syrovátce 

  Elefantová, Petra
  Diplomová práce porovnává mikrobiální produkci na odpadní a sušené syrovátce. Syrovátka se získává jako vedlejší produkt při výrobě sýrů. Laktóza (nejlépe ze syrovátky) se pomocí bakterií mléčného kvašení (např. Lactobacillus) ...
 • Probiotika a probiotické mikroorganismy 

  Kostková, Lucie
  Probiotika a jejich pozitivní vliv na lidské zdraví jsou v současnosti často diskutované téma. Přesto je informovanost veřejnosti o jejich příznivých účincích nedostatečná, stejně tak jejich využívání v praxi. Práce shrnuje ...
 • Produkce polyhydroxyalkanoátů s využitím odpadních substrátů a jejich následná izolace 

  Grossová, Marie
  Cílem práce je studium možností mikrobiální produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA) na různých odpadních substrátech. Polyhydroxyalkanoáty nacházejí uplatnění jako biodegradabilní materiály. Pro laboratorní práci byla využita ...
 • Předúprava polysacharidických odpadních materiálů za účelem maximalizace produktů hydrolýzy 

  Myslivcová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá studiem předúprav polysacharidických odpadních materiálů za účelem maximalizace produktů hydrolýzy. Jako odpadní materiál bylo zvoleno pečivo, konkrétně chléb a rohlíky. Pečivo bylo předupraveno ...
 • Příprava vybraných mikrobiálních metabolitů z odpadních surovin 

  Jechová, Iva
  Tato diplomová práce se zabývá biodegradací syrovátky na vybrané mikrobiální produkty (sacharidy, kyselina mléčná, kyselina octová a ethanol) termofilními bakteriemi rodu Thermus aquaticus a mezofilními bakteriemi rodu ...