Now showing items 1-2 of 2

  • Parametrická studie pozemní komunikace 

    Babík, Maroš
    Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie parametrickej štúdie cesty Ostrovačice – Veverská Bítýška. Ostrovačice sa nachádzajú v Juhomoravskom kraji. Ležia 21,3 km západne od krajského mesta Brna. Dôvodom štúdie je spracovanie ...
  • Studie silnice I/43 u města Štíty 

    Babík, Maroš
    Cieľom diplomovej práce je vypracovanie štúdie cesty I / 43 pri meste Štíty. Štíty sa nachádzajú v Olomocukom kraji. Ležia 55 km severozápadne od krajského mesta Olomouc. Dôvodom štúdie je spracovanie a preverenie trasy z ...