Now showing items 1-11 of 11

 • Analysis of Fired Equipment within the Framework of Low-Cost Modelling Systems 

  Babička Fialová, Dominika; Jegla, Zdeněk (MDPI AG, 2019-02-07)
  Fired equipment suffers from local overloading and fouling of heat transfer surfaces, products are not of the required quality, and operating costs are increased due to the high pressure drop of process fluids. Such ...
 • Analýza distribuce toku v systémech s hustými svazky trubek 

  Babička Fialová, Dominika
  U zařízení na výměnu tepla s hustými svazky trubek je potřeba zajistit rovnoměrné rozdělení pracovní látky napříč svazkem, aby se předešlo různým provozním potížím. Tato práce se proto zaměřila na analýzu proudění v trubkovém ...
 • Analýza tepelných ztrát provozovaných výměníků tepla 

  Sýs, Tomáš
  Předložená bakalářská práce se zabývá výpočtem a analýzou tepelných ztrát provozovaných výměníků tepla používaných pro potravinářské aplikace. V úvodní části práce je představena problematika tepelných výměníků, jejich ...
 • Distribuce toku v zařízeních s hustými svazky trubek 

  Babička Fialová, Dominika
  Silná nerovnoměrnost toku nepříznivě ovlivňuje výkon zařízení s hustými svazky trubek, navíc může vést k řadě provozních potíží. Tato práce se proto zaměřila na analýzu proudění tekutin v kompletních distribučních systémech ...
 • Efektivní využití odpadního tepla pomocí intenzifikace tepelného zařízení 

  Cejpek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití odpadního tepla. V teoretické části jsou rozebrány možné zdroje odpadního tepla, jeho členění a využití a dále jsou zde popsány standardní zařízení na jeho využití, ...
 • Moderní technologické prvky pro trubkové výměníky tepla 

  Plánková, Tereza
  Cílem této diplomové práce je seznámení se s moderními technologickými prvky používanými v současnosti u trubkových výměníků tepla se svazkem trubek v plášti v trubkovém a mezitrubkovém prostoru, provedení tepelně-hydraulického ...
 • Nonlinear Finite Element Analysis-based flow distribution and heat transfer model 

  Létal, Tomáš; Turek, Vojtěch; Babička Fialová, Dominika; Jegla, Zdeněk (MDPI, 2020-04-02)
  A new strategy for fast, approximate analyses of fluid flow and heat transfer is presented. It is based on Finite Element Analysis (FEA) and is intended for large yet structurally fairly simple heat transfer equipment ...
 • Projekční návrh procesního potrubí 

  Motyka, Ondřej
  Tato bakalářská práce popisuje jednotlivé náležitosti a úkony, které musí projektant či konstruktér při navrhování potrubní trasy pro procesní zařízení správně a vhodně navrhnout. V první části se bakalářská práce soustřeďuje ...
 • Stanovení tepelného výkonu ohřevné trubkové pece 

  Slowik, Roman
  Zpracování a aplikace nové alternativní metody výpočtu tepelného výkonu procesních trubkových pecí, publikované v časopise Chemical Engineering Research and Design, je hlavním cílem této práce. Alternativní metoda je ...
 • Tok látek v nestandardních procesních a energetických zařízeních 

  Chýlek, Martin
  Distribuce tekutiny je důležitá v zařízeních obsahujících svazky trubek s omezeným počtem řad, neboť zajišťuje správnou funkci zařízení a někdy je specifická distribuce nutná k zajištění správného fungování technologie. ...
 • Užití moderní softwarové podpory v projekční praxi procesního inženýra 

  Zajíc, Jonáš
  Diplomová práce je zaměřena na představení a aplikační využití softwaru PDMS v oblasti projektování procesních potrubí. V práci je praktickým způsobem zpracován úvod do obsluhy a užití tohoto softwaru a následně na dílčích ...