Now showing items 1-15 of 15

 • 3D simulační toolbox 

  Matyskiewicz, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací rozšiřitelného programovatelného prostředí určeného pro vytváření různých 3D simulací se zaměřením na testování algoritmů a vytváření aplikací z oblasti počítačového vidění a ...
 • Kalibrace kamery na základě přímkových úseků 

  Opravil, Jan
  Nedokonalost čoček některých průmyslových kamer působí rušivě. Tato práce se zabývá právě kalibrací kamer, které mají geometrické zkreslení typu soudek nebo poduška. Ke kalibraci se využívá funkce aproximující zkreslení ...
 • Kalibrace kamery pomocí evolučních algoritmů 

  Klečka, Jan
  Práce se zabývá vývojem a zhodnocením programu pro výpočet vnitrních a vnějších parametrů kamery, pomocí evolučních algoritmů resp. pomocí algoritmu diferenciální evoluce. Zároveň popisuje možnost využití grafické karty ...
 • Navigace pomocí turistické mapy 

  Mihál, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením programu, který je schopen nalézt nejkratší cestu po trasách na turistické mapě mezi zvolenými body. Uživatel si může zvolit typ turistické trasy. Aplikace také vytváří výškovou ...
 • Rozpoznání osob ve snímcích z termovizní kamery 

  Jančuš, Rastislav
  Táto bakalárska práca zahŕňa základné oboznámenie s termovíznou technikou a farebnými modelmi. Analýzu jednotlivých funkcií a pojmov pre správne nastavenie termovíznej kamery pri vytváraní snímok, na ktorých sa nachádzajú ...
 • Rozpoznávání výrazu tváře u neznámých osob 

  Bartončík, Michal
  Tato práce popisuje jednotlivé části a fáze pro vyhledávání a rozpoznání výrazu tváře u neznámých osob. Jsou zde uvedeny i možná řešení a metody řešící jednotlivé fáze projektu. Moje diplomová práce je zaměřena na rozpoznávání ...
 • Rozpoznávání znaků pomocí umělé inteligence 

  Možný, Karel
  Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání znaků v obraze pomocí neuronových sítí s využitím počítačového vidění a statistických momentů. Dále se zabývá návrhem této sítě a implementací této problematiky v programovacím ...
 • Rozšíření knihovny pro zpracování obrazu 

  Prymus, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení s knihovnou OpenCV a její implementace do skriptovacích jazyků Lua a Matlab. První část práce obsahuje popis knihovny OpenCV a její využití v kurzu Počítačového vidění. Druhá ...
 • Sledování 3D trajektorie předmětů pomocí kamerového stereo páru 

  Manga, Marek
  První část se zabývá návrhem jednoduchého systému značek, který by umožnil sledování polohy objektu v prostoru. Je zde popsán způsob návrhu systému značek a jejich vlastnosti jsou zhodnoceny v několika testech. Druhá část ...
 • Sledování objektů 

  Sochor, Petr
  Předmětem této práce je seznámení se s technikami zpracovávání obrazu, pro účel počítačového vidění. Jsou zde použity funkce z knihovny OpenCv zajišťující vyhledávání rohových bodů. Dále jsou zde navržené algoritmy pro ...
 • Sledování pohybu hlavy ve snímcích 

  Sieber, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá určením polohy a natočení hlavy v reálném čase ze snímků pořízených webovou kamerou vůči pevným ramenům. Dále poukazuje na výhody využití Open CV. Zahrnut je též podrobnější popis užitých funkcí ...
 • Syntéza astronomických fotografií 

  Sauer, Petr
  Cílem této práce je vytvořit program pro slícování astronomických fotografií. Vstupní fotografie jsou poškozeny atmosférickými vlivy. Práce se věnuje způsobu zarovnání a způsobům slícování. Pro výběr vhodně zarovnaných ...
 • Úložiště fotogrammetrických dat 

  Malásek, Jan
  Bakalářská práce dává nahlédnout do vývoje počítačového vidění a jeho aplikací v reálném světě. Z typických úloh pro počítačové vidění se zabývá podrobněji popisem scény na obrazovém záznamu. Zaměřuje se na popis ...
 • Získávání dat z tabletu 

  Zvak, Martin
  Spoľahlivá autorizácia a overovanie identity sa v súčasnosti stávajú nevyhnutnými pre mnohé každodenné činnosti akými sú nastupovanie do lietadla, prevádzanie finančných operácií apod. Táto práca pojednáva o možnostiach ...
 • Zpracování dat pro 3D 

  Babinec, Tomáš
  Práce spadá do oboru počítačového vidění. Popisuje vývoj softwarového prostředí pro zpracování 3D dat. Obsahuje návrh datových objektů v jazyce C++ vhodných pro popis prvků scény a jejich vazebních vztahů. Zabývá se také ...