Now showing items 1-15 of 15

 • Anonymní pohyb v síti internet 

  Hořejš, Jan
  Cílem diplomové práce bylo popsat současné možnosti anonymního pohybu po Internetu. Teoretická část se zaměřuje na tři hlavní způsoby anonymizace se zaměřením na síť Tor. V práci jsou popsány výhody a nevýhody jednotlivých ...
 • Bezpečnost operačních systémů pro mobilní zařízení 

  Kolář, Jakub
  Tato bakalářská práce vysvětluje pojmy týkající se bezpečnosti mobilních zařízení. První kapitoly seznamuji s tím, jak se vyvinuli mobilní operační systémy a jaké typy se na dnešním trhu nacházejí. Jsou zde vysvětleny typy ...
 • Bezpečnostní kamerový systém CCTV 

  Mlčoch, Vladimír
  V dnešní době jsou kamery důležitou součástí zabezpečovacích systémů. Jsou na každém rohu a dennodenně zasahují do našich životů. Úkolem mé bakalářské práce bylo seznámit se s tímto kamerovým systémem, popsat jeho části a ...
 • Bezpečnostní rizika autentizačních metod 

  Dzurenda, Petr
  Diplomová práce se zabývá bezpečnostními riziky současných autentizačních metod. Jsou zde popsány metody založené na znalostech uživatele, vlastnictví autentizačního předmětu a biometrické metody ověření. Praktická část ...
 • Elektronický geocaching 

  Pavel, Lukáš
  Cílem práce je navrhnout a realizovat koncept elektronického geocachingu s pomocí bezkontaktní karty a telefonu s rozhraním NFC (Near Field Communication). Realizace se skládá z aplikace na bezkontaktní kartě, Android ...
 • Možnosti využití neuronových sítí v síťových prvcích 

  Babnič, Patrik
  Cieľom práce bolo zoznámiť sa s problematikou sieťových prvkov, popísať neurónové siete, ktoré môžu byť využité pre riadenie takého prvku. Teoretická časť sa zaoberá neurónovými sieťami od ich vzniku až po súčasnosť. Je ...
 • Návrh zabezpečeného síťového modelu 

  Kis, Matej
  Cieľom práce bolo navrhnúť zabezpečenú sieť s popisom zabezpečenia na vrstvách ISO/OSI modelu. Popis protokolov, ktoré je možné využiť k dosiahnutiu požadovanej bezpečnosti sieťovej infraštruktúry. V teoretickej časti bola ...
 • Ochrana soukromí v síti internet 

  Lučenič, Lukáš
  V bakalárskej práci sú analyzované sociálne siete a ich bezpečnosť, metódy získavania informácií od užívateľov internetu a príklady internetovej kriminality. V druhej časti sú popísané metódy autentizácie a autentizačné ...
 • Progresivní využití neuronových sítí v telekomunikacích 

  Babnič, Patrik
  Ciežom tento prace bolo zoznámiť sa so sieťovými prvkami konvergovaných sieti. V dnes dobe sa kladie na sieťové prvky vežký dôraz preto je dôležité ako bude riešená priorita. V teoretická časť sa zaobera sieťovými prvkami ...
 • Řízení průběhu zakázky firmou se zaměřením na obchodní činnost 

  Rajnáková, Jana
  Táto diplomová práca sa zameriava na analýzu priebehu zákazky firmou so zacielením na obchodnú činnosť. Predmetom skúmania sú procesy obchodného oddelenia spojené s priebehom zákazky v organizácií a objektom skúmania je ...
 • Technologie NFC a její zabezpečení 

  Mertlík, Tomáš
  Prvním cílem této diplomové práce je popis mobilního operačního systému Android. Je zde uvedena jeho historie, architektura a verze operačního systému od počátku do současnosti. Důležitost byla také kladena na popis jeho ...
 • Využití umělé inteligence v kryptografii 

  Lavický, Vojtěch
  Cílem práce je se seznámit se s problematikou neuronových sítí a používaných bezpečnostních protokolů v kryptografii. Teoretická práce se zabývá rozborem neuronových sítí s přihlédnutím na výběr typu sítě později využitý ...
 • Využití útoku "Pass the hash attack" na kompromitaci vysoce privilegovaných účtů 

  Jakab, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá problematikou útoku "‘pass the hash"’ na vysoce privilegi- zované účty. V teoretické části jsou rozebrány možnosti a tvorby hashe. Následuje popis principu autentizace v operačním systému Windows. ...
 • Zabezpečení podnikové sítě technologií IPS 

  Jakab, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení lokálních počítačových sítí LAN. Náplní práce je prozkoumat možnosti jejich zabezpečení a představení několika z mnoha možný útoků, které mohou tyto sítě ohrozit. ...
 • Zálohování dokumentů v informačních systémech státní správy 

  Starosta, Martin
  Diplomová práca je zameraná na zálohovanie dokumentov v informačných systémoch verejnej správy. Prvé kapitoly práce sú venované všeobecnej teórií zálohovania súborov a databázy. Ďalej sú v práci opísané úloţné médiá, ktoré ...