Now showing items 1-20 of 26

 • Amperometric Sensor for Detection of Chloride Ions 

  Trnková, Libuše; Adam, Vojtěch; Hubálek, Jaromír; Babula, Petr; Kizek, René (MDPI, 2008-09-15)
  Chloride ion sensing is important in many fields such as clinical diagnosis, environmental monitoring and industrial applications. We have measured chloride ions at a carbon paste electrode (CPE) and at a CPE modified with ...
 • Complexes of silver(I) ions and silver phosphate nanoparticles with hyaluronic acid and/or chitosan as promising antimicrobial agents for vascular grafts 

  Hegerová, Dagmar; Nejdl, Lukáš; Gumulec, Jaromír; Kryštofová, Olga; Merlos Rodrigo, Miguel Ángel; Kynický, Jindřich; Ruttkay-Nedecký, Branislav; Kopel, Pavel; Babula, Petr; Adam, Vojtěch; Kizek, René (MDPI, 2013-06-28)
  Polymers are currently widely used to replace a variety of natural materials with respect to their favourable physical and chemical properties, and due to their economic advantage. One of the most important branches of ...
 • Content of phenolic compounds and antioxidant capacity in fruits of selected genotypes of apricot with resistance against Plum pox virus 

  Sochor, Jiří; Zítka, Ondřej; Škutková, Helena; Pavlík, Dušan; Babula, Petr; Krška, Boris; Horna, Aleš; Adam, Vojtěch; Provazník, Ivo; Kizek, René (MDPI, 2010-09-07)
  Research on natural compounds is increasingly focused on their effects on human health. In this study, we were interested in the evaluation of nutritional value expressed as content of total phenolic compounds and antioxidant ...
 • Čipová a kapilární elektroforéza pro výzkum rakoviny 

  Hájková, Tereza
  Práce se zabývá problematikou nádorového onemocnění a jeho vznikem. Karcinom prostaty je druhý nejzávažnější karcinom u mužů, je důležité zaměřit se na včasnou detekci. Tato práce pojednává o proteinech, které jsou nebo ...
 • Development of a magnetic electrochemical bar code array for point mutation detection in the H5N1 neuraminidase gene 

  Krejčová, Ludmila; Hynek, David; Kopel, Pavel; Merlos Rodrigo, Miguel Ángel; Adam, Vojtěch; Hubálek, Jaromír; Babula, Petr; Trnková, Libuše; Kizek, René (MDPI, 2013-07-15)
  Since its first official detection in the Guangdong province of China in 1996, the highly pathogenic avian influenza virus of H5N1 subtype (HPAI H5N1) has reportedly been the cause of outbreaks in birds in more than 60 ...
 • The effect of Benzothiazolone-2 on the expression of Metallothionein-3 in modulating Alzheimer's disease 

  Roy, Sudeep; Gumulec, Jaromír; Kumar, Akhil; Raudenská, Martina; Baig, Mohd Hassan; Polanská, Hana; Balvan, Jan; Gupta, Mansi; Babula, Petr; Odstrčilík, Jan; Choi, Inho; Provazník, Ivo; Masařík, Michal (Wiley Periodicals, 2017-08-15)
  Metallothioneins (MTs) are a class of ubiquitously occurring low-molecular-weight cysteine- and metal-rich proteins containing sulfur-based metal clusters. MT-3 exhibits neuro-inhibitory activity. The possibility to enhance ...
 • Effect of five different stages of ripening on chemical compounds in medlar (Mespilus germanica L.) 

  Rop, Otakar; Sochor, Jiří; Juříková, Tunde; Zítka, Ondřej; Škutková, Helena; Mlček, Jiří; Salaš, Petr; Krška, Boris; Babula, Petr; Adam, Vojtěch; Kramářová, Daniela; Beklová, Miroslava; Provazník, Ivo; Kizek, René (MDPI, 2010-12-28)
  Study of changes of nutritional value of fruit during the process of ripening can help to estimate the optimal date for fruit harvesting to achieve the best quality for direct consumption and further utilization. The aim ...
 • Effect of Magnetic Nanoparticles on Tobacco BY-2 Cell Suspension Culture 

  Kryštofová, Olga; Sochor, Jiří; Zítka, Ondřej; Babula, Petr; Kudrle, Vít; Adam, Vojtěch; Kizek, René (MDPI, 2013-01-01)
  Nanomaterials are structures whose exceptionality is based on their large surface, which is closely connected with reactivity and modification possibilities. Due to these properties nanomaterials are used in textile industry ...
 • Electrochemical Microsensors for the Detection of Cadmium(II) and Lead(II) Ions in Plants 

  Kryštofová, Olga; Trnková, Libuše; Adam, Vojtěch; Zehnálek, Josef; Hubálek, Jaromír; Babula, Petr; Kizek, René (MDPI, 2010-06-01)
  Routine determination of trace metals in complex media is still a difficult task for many analytical instruments. The aim of this work was to compare three electro-chemical instruments [a standard potentiostat (Autolab), ...
 • Elektroforetické a imunofluorescenční metody ve studiu rostlinných buněčných kultur 

  Klimešová, Marie
  Působením různorodých stresových faktorů prostředí vznikají v organismech reaktivní formy kyslíku a dusíku, které mají negativní dopad na daný organismus. Rostliny si proto vybudovaly efektivní antioxidační systém, který ...
 • Flow Injection Analysis Coupled with Carbon Electrodes as the Tool for Analysis of Naphthoquinones with Respect to Their Content and Functions in Biological Samples 

  Babula, Petr; Křížková, Soňa; Adam, Vojtěch; Hubálek, Jaromír; Kizek, René (MDPI, 2006-10-01)
  Naphthoquinones are one of the groups of secondary metabolites widespread in nature, where they mostly appear as chromatic pigments. They embody broad-range of biological actions from phytotoxic to fungicidal. An anticancer ...
 • Identifikace organismů pomocí analýzy nukleotidových denzitních vektorů 

  Maděránková, Denisa
  Většina metod pro analýzu genomických dat pracuje se sekvencemi v jejich symbolickém zápisu. Genomické sekvence lze považovat za formu biologického digitálního signálu, který je možné analyzovat metodami zpracování digitálních ...
 • Mathematical evaluation of the amino acid and polyphenol content and antioxidant activities of fruits from different apricot cultivars 

  Sochor, Jiří; Škutková, Helena; Babula, Petr; Zítka, Ondřej; Cernei, Natalia Vladimirovna; Rop, Otakar; Krška, Boris; Adam, Vojtěch; Provazník, Ivo; Kizek, René (MDPI, 2011-09-01)
  Functional foods are of interest because of their significant effects on human health, which can be connected with the presence of some biologically important compounds. In this study, we carried out complex analysis of ...
 • Modern Micro and Nanoparticle-Based Imaging Techniques 

  Vaculovičová, Markéta; Pekárková, Jana; Drbohlavová, Jana; Kopel, Pavel; Babula, Petr; Hynek, David; Adam, Vojtěch; Eckschlager, Tomáš; Hubálek, Jaromír; Stiborová, Marie; Kaiser, Jozef; Kizek, René (MDPI, 2012-11-02)
  The requirements for early diagnostics as well as effective treatment of insidious diseases such as cancer constantly increase the pressure on development of efficient and reliable methods for targeted drug/gene delivery ...
 • Modulation of Induced Cytotoxicity of Doxorubicin by Using Apoferritin and Liposomal Cages 

  Gumulec, Jaromír; Fojtů, Michaela; Raudenská, Martina; Sztalmachová, Markéta; Skotáková, Anna; Vlachová, Jana; Skaličková, Sylvie; Nejdl, Lukáš; Kopel, Pavel; Knopfová, Lucia; Adam, Vojtěch; Kizek, René; Stiborová, Marie; Babula, Petr; Masařík, Michal (MDPI, 2014-12-01)
  Doxorubicin is an effective chemotherapeutic drug, however, its toxicity is a significant limitation in therapy. Encapsulation of doxorubicin inside liposomes or ferritin cages decreases cardiotoxicity while maintaining ...
 • Molekulární taxonomie pomocí mitochondriální DNA 

  Kalianková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá molekulární taxonomií pomocí mitochondriální DNA. V úvodu je popsána taxonomie obecná a molekulární. V teoretické části je dále popsána struktura a složení živočišné buňky, deoxyribonukleové ...
 • Multi-instrumental Analysis of Tissues of Sunflower Plants Treated with Silver(I) Ions - Plants as Bioindicators of Environmental Pollution 

  Křížková, Soňa; Kryštofová, Olga; Adam, Vojtěch; Vašinová Galiová, Michaela; Beklová, Miroslava; Babula, Petr; Kaiser, Jozef; Liška, Miroslav; Malina, Radomír; Zehnálek, Josef; Hubálek, Jaromír; Kizek, René (MDPI, 2008-01-24)
  The aim of this work is to investigate sunflower plants response on stress induced by silver(I) ions. The sunflower plants were exposed to silver(I) ions (0, 0.1, 0.5, and 1 mM) for 96 h. Primarily we aimed our attention ...
 • Multimodal Holographic Microscopy: Distinction between Apoptosis and Oncosis 

  Balvan, Jan; Křížová, Aneta; Gumulec, Jaromír; Raudenská, Martina; Sládek, Zbyšek; Sedláčková, Miroslava; Babula, Petr; Svobodová, Markéta; Kizek, René; Chmelík, Radim; Masařík, Michal (PLOS, 2015-03-24)
  Identification of specific cell death is of a great value for many scientists. Predominant types of cell death can be detected by flow-cytometry (FCM). Nevertheless, the absence of cellular morphology analysis leads to the ...
 • Obrazová analýza mitotických chromosomů 

  Hávová, Mariana
  Změny v počtu a ve struktuře chromozomů jsou příčinou řady vážných onemocnění. K odhalení chromozomálních změn slouží cytogenetická vyšetření, která nejčastěji vedou k sestavení karyotypu. Pro účely cytogenetických analýz ...
 • Optické měření elektromechanických projevů srdečních buněk 

  Čmiel, Vratislav
  Disertační práce se zabývá aplikací optických metod měření s využitím technik optické mikroskopie a fluorescenční mikroskopie při měření elektromechanických projevů izolovaných srdečních buněk a shluků diferencovaných ...