Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace služby VoLTE do sítí EPS-IMS 

    Baev, Mikhail
    Diplomová práce popisuje VoLTE službu, vývoj a nasazení LTE (zaváděcí fázi, skutečný LTE stav a výhledy do budoucna atd.), EPC-IMS architekturu (popis funkce uzlu, rozhraní atd.) Komunikace mezi uzly a funkce, rozhraní a ...
  • Implementace služby VoLTE do sítí EPS-IMS 

    Baev, Mikhail
    Diplomová práce popisuje VoLTE službu, vývoj a nasazení LTE (zaváděcí fázi, skutečný LTE stav a výhledy do budoucna atd.), EPC-IMS architekturu (popis funkce uzlu, rozhraní atd.) Komunikace mezi uzly a funkce, rozhraní a ...