Now showing items 1-2 of 2

  • Stochastické obyčejné diferenciálni rovnice 

    Bahník, Michal
    Diplomová práce se zabývá problematikou obyčejných stochastických diferenciálních rovnic. Po souhrnu teorie stochastických procesů, zejména tzv. Brownova pohybu je zaveden stochastický Itôův integrál, diferenciál a tzv. ...
  • Základy pohybu vesmírných těles 

    Bahník, Michal
    Tato bakalářská práce je přehledovým textem, který se zabývá problematikou pohybu vesmírných těles. Je rozebírán problém jednoho, dvou a tří těles. U prvních dvou úloh odvodíme analytický tvar trajektorie pohybu. Z čehož ...