Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod 

    Bahureková, Beáta
    Táto bakalárska práca prezentuje finančnú analýzu firmy SIGMA GROUP s.r.o. Podkladom pre analýzu sú účtovné dokumenty za roky 2011-2016. Vyhodnotenie finančnej situácie podniku je zanalyzované za pomoci analýzy ekonomických ...
  • Technika SQL injection - její metody a způsoby ochrany 

    Bahureková, Beáta
    SQL injection je technika namierená proti webovým aplikáciám využívajúcim SQL databázu, ktorá môže predstavovať obrovské bezpečnostné riziko. Ide v nej o vloženie kódu do SQL databáze, pričom tento útok využíva zraniteľnosti ...