Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybraných ukazatelů FÚ pro Olomoucký kraj pomocí časových řad 

    Baierová, Lucie
    Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vybraných ukazatelů Finančního úřadu pro Olomoucký kraj pomocí časových řad. Práce obsahuje obeznámení s teorií, která je využívána v praktické části, kde už konkrétní vybrané ...
  • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

    Baierová, Lucie
    Diplomová práce se zabývá návrhem modelů pro hodnocení dodavatelů ocelových drátů společnosti M. K. R. plus, spol. s r. o. pomocí fuzzy logiky. Rozhodovací modely jsou tvořeny v prostředí MS Excel a v programu MATLAB. Práce ...