Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

    Bajerová, Veronika
    Diplomová práce řeší založení reálného a konkurence schopného podnikání na kvalitně sestaveném podnikatelském (business) plánu. Mezi nabízený sortiment patří prodej korálků, korálkových komponentů a pořádání tvořivých kurzů ...
  • Zefektivnění získání dotací z ERDF pro ROP JV 

    Bajerová, Veronika
    Bakalářská práce se zabývá financováním investičního projektu nevýrobní organizace z fondu Evropské unie. Teoretická část se vztahuje k fondům regionální politiky a jejím cílům, dále k Regionálnímu operačnímu programu ...