Now showing items 1-2 of 2

  • Optoelektronický senzor polarizačního stavu prošlého světla 

    Bajgar, Aleš
    Biologické tkáně mají rozměr buněk větší než je vlnová délka viditelného světla. Při průchodu světla tkání dochází k Mieovu rozptylu světla a vznikají různé polarizační stavy, které mohou mít vypovídací schopnost o stárnutí ...
  • Segmentačních techniky zpracování obrazu 

    Bajgar, Aleš
    Je několik metod pro segmentaci obrazu. Vhodnou volbou metody, dle vstupního obrazu a předpokládaných výsledků, se dá dosáhnout poměrně dobrých výsledků. Při segmentaci se využívá nejen jedna metoda, ale většinou více ...