Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh rekonstrukce poškozeného koryta toku Rusavy v obci Rusava 

    Zelíková, Gabriela
    Návrh rekonstrukce poškozeného koryta toku Rusavy v obci Rusava Úkolem práce je posoudit stávající kapacitu a navrhnout rekonstrukci koryta toku Rusava v ř. km 26,000 – 28,230. Zájmový úsek je veden intravilánem obce Rusava. ...
  • Posouzení stavu vodního toku v povodí řeky Moravy 

    Zelíková, Gabriela
    Posouzení stavu vodního toku v povodí řeky Moravy Práce se zabývá posouzením vodního toku Rusava v intravilánu obce Rusava, která se nachází ve Zlínském kraji. Zájmový úsek se nachází v ř.km 26,000 - 28,230. Po povodni v ...