Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Bajzová, Jana
    Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu, který se zaměřuje na založení podnikání v oblasti pohostinství. Tato práce zohledňuje možnosti vybrat si vhodný produkt či službu ke svému podnikání, mít přehled o konkurenci, ...
  • Rozbor efektivnosti investičního projektu 

    Bajzová, Jana
    Diplomová práce rozebírá a posuzuje investiční projekt společnosti SAKO Brno, a.s. a jeho vlastní efektivnost. První část obsahuje teoretické poznatky o investiční činnosti, postup a možné metody jejího hodnocení. Druhá ...