Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza měření PID degradace FV modulů na bázi křemíku 

    Baklík, Radim
    Diplomová práce se zabývá krystalickými fotovoltaickými moduly v návaznosti na fenomén PID. Práce se zaměřuje na metody zkoumání měnících se elektrických veličin, jako je paralelní odpor a svodový proud, při probíhající ...
  • Pracoviště pro testování referenčních solárních součástek 

    Baklík, Radim
    Cílem této bakalářské práce je seznámení s fyzikální podstatou přeměny světla na elektrickou energii v polovodičových součástkách a s principy funkčnosti fotovoltaických článků. Další část se věnuje sestavení pracoviště ...