Now showing items 1-20 of 35

 • Experimental investigation of torsional restraint provided to thin-walled purlins by sandwich panels under uplift load 

  Balázs, Ivan; Melcher, Jindřich; Belica, Andrej (Elsevier, 2016-10-19)
  Sandwich panels, usually used as members of wall or roof cladding, can provide lateral and torsional restraint to metal members of the substructure along their spans. They can positively influence the buckling resistance ...
 • Experimental Verification of the Structural Glass Beam-Columns Strength 

  Pešek, Ondřej; Melcher, Jindřich; Balázs, Ivan (IOP Publishing, 2017-11-04)
  This paper deals with experimental research of axially and laterally loaded members made of structural (laminated) glass. The purpose of the research is the evaluation of buckling strength and actual behaviour of the ...
 • Házenkářská hala v Napajedlích 

  Mikeš, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je návrh nové házenkářské haly v Napajedlích. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 26 x 48 metrů a její výška činí 11 metrů. Osová vzdálenost příčných vazeb je 4 metry. Veškeré rozměry konstrukce ...
 • Influence of Uplift Load on Torsional Restraint Provided to Steel Thin-Walled Purlins by Sandwich Panels 

  Balázs, Ivan; Melcher, Jindřich (Elsevier, 2017-06-03)
  The sandwich panels have been widely used as members of roof and wall cladding. In addition to their primary function, they can provide lateral and torsional restraints to the supporting members and therefore contribute ...
 • Jízdárna v Poličce 

  Andrlová, Lucie
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení dřevěné jízdárny pro koně. Návrh objektu je umístěn v lokalitě Polička. Konstrukce má obdélníkový tvar s rozměry 21 m x 42 m. Jízdárna má zastřešení ve tvaru oblouku. Konstrukce ...
 • Klopení tenkostěnných ocelových nosníků s vazbami vybočení z roviny ohybu 

  Balázs, Ivan
  Disertační práce je zaměřena na problematiku stability ohýbaných ocelových tenkostěnných nosníků s vazbami vybočení z roviny ohybu a kroucení. V první části je nastíněn teoretický rámec řešení ztráty příčné a torzní stability ...
 • Lávka pro pěší přes řeku 

  Sotáková, Miroslava
  Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu nosné konstrukce ocelové lávky pro pěší přes řeku Opavu. Komunikace je určena pro pěší a cyklistickou dopravu s požadovanou šířkou komunikace 3,50 m.. Návrh je řešen ve dvou ...
 • Lávka pro pěší přes řeku 

  Klíč, Radim
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce lávky pro pěší přes řeku. Lávka je umístěna ve Svitavách a je navržena pro rozpětí 60 metrů. Předběžně je konstrukce navržena ve dvou variantách. Součástí práce ...
 • Multifunkční sportovní hala 

  Mika, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce multifunkční sportovní haly v Přerově. Hala má obdélníkový půdorys o rozměrech 34 x 61 m a výšku 13 m. Příčná vazba je tvořena obloukovými ...
 • Nosná dřevěná konstrukce sportovní haly 

  Leško, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné dřevěné konstrukce sportovní haly. Konstrukce je navržena na obdélníkovém půdorysu s rozměry 31 x 55 metrů a se sedlovou střechou. Hlavní nosný systém je tvořen z ...
 • Nosná konstrukce objektu kulturního centra 

  Balázs, Ivan
  Cílem diplomové práce je návrh ocelové nosné konstrukce objektu kulturního centra o dispozici a konstrukčním řešením v souladu s architektonickými požadavky. Konstrukce se skládá z hlavní lodi a postranních přístaveb na ...
 • Nosná ocelová konstrukce autosalonu 

  Junek, Lumír
  CÍLEM PRÁCE JE NÁVRH NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE AUTOSALONU. MAXIMÁLNÍ PŮDORYSNÉ ROZMĚRY JSOU 48,0 M X 24,0 M. CELKOVÁ VÝŠKA KONSTRUKCE JE 9,125 M. HLAVNÍ NOSNOU KONSTRUKCI TVOŘÍ PŘÍHRADOVÝ OBLOUKOVÝ RÁM, KTERÝ JE KLOUBOVĚ ...
 • Nosná ocelová konstrukce hokejové haly 

  Laža, Matěj
  Cílem práce je navrhnout na území města Brna nosnou ocelovou nosnou konstrukci pro hokejovou halu pro tréninkové účely, z čehož také vycházejí půdorysné rozměry 40 × 75 m. Objekt je zastřešen pultovou střechou ve sklonu ...
 • Nosná ocelová konstrukce sportovní haly 

  Hrtoň, Vít
  Úkolem této práce je vytvořit návrh nosné ocelové sportovní haly o půdorysných rozměrech 30x63 m ve městě Vyškov. Hala bude využívána k běžným halovým sportům, z čehož plynou minimální požadavky na rozměry konstrukce. ...
 • Obchodní centrum 

  Hándlová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce obchodního centra, které se nachází ve Zlíně. Maximální půdorysné rozměry konstrukce jsou 153 x 49 m. Maximální výška objektu je 23,1 m. Konstrukce obchodního ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové haly 

  Pavlas-Jirásek, Václav
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce průmyslové haly se dvěma mostovými jeřáby. Půdorysné rozměry haly jsou 24 × 60 m, výška je 16 m. Konstrukce je tvořena symetrickými příčnými vazbami se sedlovými příhradovými ...
 • Ocelová konstrukce skleníku v botanické zahradě 

  Brodová, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce skleníku v botanické zahradě na území města Ostravy. Byl navržen šestiúhelníkový půdorys průměru 50 m, nejvyšší bod konstrukce 32,907 m. Celá konstrukce ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Lorenc, Jakub
  Obsahem bakalářské práce je návrh a posouzení hlavních nosných prvků ocelové sportovní haly v Lužicích. Objekt má půdorysné rozměry 37,12x51 m a výšku 12,8 m. Nosnou konstrukci tvoří příhradové obloukové vazníky, kloubově ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Vraňanová, Veronika
  Cílem práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce sportovní haly. Maximální půdorysné rozměry jsou 72,0 m x 37,58 m. Konstrukce je zapuštěná do terénu, její celková výška je 13,47 m a výška nad terénem 9,97 m. ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Hrabovská, Kristýna
  Cílem práce je navrhnout a posoudit nosnou ocelovou konstrukci sportovní haly ve Slavkově u Brna. Hala bude využívaná pro běžné míčové kolektivní sporty, odtud plynou požadavky na její rozměry. Stavba má obdélníkový půdorys ...