Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza opotřebení VBD při soustružení hlavňových ocelí 

    Balíček, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá volbou vhodné VBD pro podélné soustružení hlavňové oceli OCHN3MFA. V teoretické části, sloužící jako podklad pro experimentální část, byla rozebrána technologie soustružení, nástrojové materiály ...
  • Vliv povlaků na trvanlivost VBD při podélném soustružení 

    Balíček, Martin
    Bakalářská práce se zabývá vlivem nanesených povlaků na trvanlivost a opotřebení nástroje při podélném soustružení oceli ČSN 41 1600 a vlivem opotřebení na jakost povrchu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na ...