Now showing items 1-20 of 38

 • 3D Audio standardy v prostředí domácího kina 

  Kováč, Daniel
  Tato práce se zabývá objektově založeným zvukem. Je zde popsán rozdíl mezi kanálově a objektově založeným zvukem a vývoj tohoto zvuku do dnešní podoby. Následně jsou popsány formáty, které pracují s objekty, a ty jsou ...
 • Akcelerace vektorových a krytografických operací na platformě x86-64 

  Šlenker, Samuel
  Cieľom práce bolo naštudovať a následne spracovať porovnanie starších a novších vektorových výpočtových jednotiek moderných mikroprocesorov na platforme x86-64. Práca mala poskytnúť prehľad najrýchlejších výpočtov vektorových ...
 • Akustická analýza mechanických hodinek 

  Dohnal, Marek
  Tato práce je zamerena na problematiku analýzy vlastností mechanických hodin na základe akustického záznamu chodu. Jsou zde teoreticky rozebrány vady a poruchy mechanických hodin a jejich kompenzace. Zvláštní pozornost je ...
 • Aplikace pro měření impulsových odezev prostorů 

  Vrbík, Matouš
  Tato bakalářská práce zkoumá problematiku měření impulsní odezvy prostoru. Jsou zde rozebírány signály vhodné k jejímu měření, důraz je kladen na signály s přelaďovaným kmitočtem (sweep) a MLS signály. Představeny jsou ...
 • Databáze impulsových odezev akustických prostorů s parametrizací mnohonásobných odrazů 

  Šiška, Jakub
  Obsahom teoretickej časti tejto bakalárskej práce je popis impulznej odozvy, echogramu, rozbor rôznych metód pre meranie impulzných odoziev a ich porovnanie. Ďalej sú opísané objektívne parametre akustiky priestoru, analýza ...
 • Detekce klíčových slov v řečových signálech 

  Pfeifer, Václav
  Systémy pro zpracování řečových signálů jsou vyvíjeny již delší dobu, ale až s nástupem výkonných výpočetních systémů se začalo s integrací těchto systémů do praxe. Tato disertační práce se zabývá návrhem systému pro detekci ...
 • Emulace infrastrukturní jednotky pro systém inteligentní dopravy 

  Giertl, Juraj
  Práca sa zaoberá štúdiom komunikačných modelov pre kooperatívne systémy inteligentnej dopravy a vývojom testovacej aplikácie. Vybrané komunikačné modely ETSI ITS-G5 a IEEE 1609.x DSRC/WAVE sú popísané k referenčnému modelu ...
 • Identifikace pauz v rušeném řečovém signálu 

  Podloucká, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací pauz v rušeném řečovém signálu. Je zde popsán charakter řečového signálu a koncepce jeho zpracování. Cílem diplomové práce bylo navrhnout metodu spolehlivého určení úseků bez ...
 • Implementace časově-variantního konvolučního procesoru 

  Brhel, Tomáš
  V této práci je řešen návrh univerzálního časově-variantního konvolučního FIR procesoru. Návrh je připraven pro zpracování velmi dlouhých posloupností s potlačením procesního zpoždění. V práci jsou dále navrženy metody pro ...
 • Implementace symetrické blokové šifry AES na moderních procesorech 

  Škoda, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce je využití nových instrukcí z instrukční sady Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions (AES-NI), která je dostupná na procesorech s kódovým označením Westmere a novějších. V ...
 • Implementace zvukového procesoru FIR s minimálním procesním zpožděním 

  Brhel, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem univerzálního FIR procesoru pro zpracování velmi dlouhých posloupností. Práce dále řeší optimalizaci pro souběžné zpracování dvoukanálové vstupní posloupnosti a potlačení procesního zpoždění. ...
 • Klasifikace akustických signálů 

  Pospíšil, Aleš
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku automatické klasifikace hudebních žánrů. Nejprve je hodnocen současný stav řešení problému s odkazem na již vytvořené studie a získané poznatky jsou využity k vlastní práci. ...
 • Koncový zesilovač 2x400W/8 ohmů 

  Káňa, Lukáš
  V předloženém textu je popsán výkonový zesilovač určený pro použití v hudební elektronice. V první části je rozebrána problematika nízkofrekvenčních zesilovačů obecně, včetně principů a jednotlivých druhů zapojení. Další ...
 • Laboratorní úlohy pro návrh reproduktorové soustavy 

  Vydarený, Ján
  Táto práca sa zaoberá vytvorením podkladov pre laboratórne úlohy návrhu reproduktorovej sústavy. V teoretickej časti sú vysvetlené TS parametre a vzorce pre ich výpočet, rôzne typy ozvučníc a výhybky. Práca sa zaoberá ...
 • Metoda pro subjektivní hodnocení směru přicházejícího zvuku pro systémy objektově založeného audia 

  Hořák, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice subjektivního hodnocení přicházejího zvuku. V práci jsou zhodnocena praktická měření akustických a elektroakustických parametrů místnosti a reproduktorů a řešeny jejich úpravy. ...
 • Mikrofonní pole pro odhad směru přicházejícího zvuku 

  Kubišta, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí směru přicházejícího zvuku pomocí analýzy zvuku. Využívá především metod založených na~časovém zpoždění signálu. Algoritmus nalezení směru vychází z~křížové korelace a z jejích metod. ...
 • Modelování prostorové akustiky 

  Bernát, Michal
  Tato práce se zabývá geometrickými modelovacími metodami a jejich implementací v~prostředí Octave (Matlab), které je pro praktickou realizaci ideální. V první části je práce zaměřena na velmi zjednodušenou metodu zrcadlových ...
 • Návrh a realizace akustického řešení poslechového prostoru 

  Burda, Jan
  Tato práce se zaměřuje na problematiku prostorové akustiky a možnosti jejího zkoumání. Popisuje základní kritéria akustické kvality prostoru, běžně používané materiály a akustické obklady. Dále se práce zabývá modelováním ...
 • Návrh audio-vizuální databáze pro extrakci sekundárních biometrických a ne-biometrických znaků 

  Holeksa, David
  Cílem tohoto semestrálního projektu je navrhnout vhodnou databázovou strukturu pro audio-visuální data, části extrahované z těchto dat odpovídající sekundárním biometrickým a ne-biometrickým znakům a popis těchto znaků. ...
 • Návrh basscomba 

  Gomola, Roman
  V následujícím textu je popsán návrh basscomba, určeného k zesílení a reprodukci zvuku z baskytary. V jednotlivých kapitolách je popsána jak elektrická tak mechanická koncepce tohoto comba, které je vlastně ozvučnící typu ...