Now showing items 1-6 of 6

 • Autosalon 

  Balúch, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby Autosalonu, sestávající z objektů SO 01 a SO 02. Objekty se nacházejí na parcele č.1333/21, v katastrálním území Bohunice. ...
 • Bytový dům v Gbeloch 

  Masaryk, Andrej
  Bakalárska práca je projekt bytového domu v meste Gbely. Bytový dom je projektovaný ako štvorpodlažný dom s jedným podzemným podlažím. Budova je navrhnutá ako objekt s dvanástimi bytovými jednotkami. Dom má plochú strechu. ...
 • Simulace revitalizace panelového domu se záměrem dosažení mezinárodního certifikátu pro výstavbu budov 

  Balúch, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je na vybraném konstrukčním typu panelového domu ve vybrané lokalitě provést revitalizaci tak, aby dosahovala standardů mezinárodní certifikace pro navrhování a udržitelnou výstavbu budov. Nejprve ...
 • Zděný rodinný dům 

  Pěkný, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby pro zděný rodinný dům. Budova se sestává ze dvou nadzemních podlaží a suterénu. Novostavba se bude realizovat v obci Tovéř. Bude ...
 • Zděný rodinný dům v Českých Budějovicích 

  Schuster, Miloš
  Bakalářskou práci tvoří projekt dvoupodlažního, částečně podsklepeného rodinného domu v Českých Budějovicích. Dům bude užíván čtyřčlennou rodinu. Rodinný dům má atypický půdorys s plochou střechou nad druhým nadzemním ...
 • Zděný rodinný dům v Suchdole nad Odrou 

  Richtárik, Radovan
  Předmětem této bakalářské práce je projektová dokumentace zděného rodinného domu v Suchdole nad Odrou ve svahu. Rodinný dům je dvoupodlažní s plochou střechou a je zateplen systémem ETICS. Z materiálového hlediska je spodní ...