Now showing items 1-1 of 1

  • Sídlo firmy MEgA - příprava a organizace výstavby 

    Balčík, Michal
    Předmětem diplomové práce je příprava a organizace výstavby sídla firmy MEgA. Práce se zabývá zařízením staveniště , bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kontrolním a zkušebním plánem, návrhem strojní sestavy, rozpočtem, ...