Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnost probiotik používaných v potravinách 

    Balažovičová, Nikola
    V teoretickej časti práce je pozornosť zameraná na definíciu probiotík, na ich zdravotné výhody, na probiotické potraviny, na kritéria bezpečnosti probiotík, vrátane metód identifikácie probiotických baktérií. V praktickej ...
  • Testování mikrometody izolace DNA z listů, plodů a výrobků z ovoce 

    Balažovičová, Nikola
    Diplomová práca bola zameraná na testovanie mikrometódy izolácie DNA z listov, plodov a výrobkov z ovocia. Pre analýzu rastlinnej DNA v technologicky spracovaných potravinách boli vybraté džemy. Listy, plody a džemy boli ...