Now showing items 1-2 of 2

  • Problematika rovné daně 

    Balabán, Jaroslav
    Bakalářská práce „Problematika rovné daně“ definuje podstatu rovného zdanění. Teoretická východiska práce obsahují informace o základní myšlence, principech rovné daně a o výhodách a nevýhodách jejího zavedení. Analytická ...
  • Stálá provozovna v ČR a její zdaňování 

    Balabán, Jaroslav
    Diplomová práce „Stálá provozovna v ČR a její zdaňování“ se zabývá problematikou mezinárodního dvojího zdanění, se zaměřením na příjmy stálé provozovny. První část je zaměřena na teoretické poznatky o mezinárodním dvojím ...