Now showing items 1-3 of 3

 • Apparatus for dosing liquid water in ultrahigh vacuum 

  Balajka, Jan; Pavelec, Jiří; Komora, Mojmír; Schmid, Michael; Diebold, Ulrike (AIP Publishing, 2018-08-30)
  The structure of the solid-liquid interface often defines the function and performance of materials in applications. To study this interface at the atomic scale, we extended an ultrahigh vacuum (UHV) surface-science chamber ...
 • Přepínání chirality vortexů v magnetostaticky svázaných permalloyových nanodiscích 

  Balajka, Jan
  Diplomová práce se zabývá přepínáním cirkulace vortexů v magnetických nanodiscích. V práci jsou uvedeny výsledky mikromagnetických simulací hysterezních smyček disků s různými stupni asymetrie. Je zde diskutován vliv ...
 • Výroba membrán pomocí anizotropního leptání křemíku 

  Balajka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá přípravou membrán z oxidu křemičitého (SiO2) na křemíkovém (Si) substrátu pomocí anizotropního leptání křemíku. Masky pro anizotropní leptání křemíku byly vytvořeny pomocí elektronové litografie ...