Now showing items 1-8 of 8

 • Hydraulické posouzení stokové sítě obce Lipůvka 

  Balas, Jan
  Diplomová práce se zabývá hydraulickým posouzení stokové sítě v obci Lipůvka pomocí simulačního modelu. Obsažena je zde kapitola věnovaná matematickému modelování proudění vody ve stokových sítích spolu s výčtem některých ...
 • Komplexní diagnostika železobetonové konstrukce 

  Balas, Jan
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonového trámového mostu u obce Bílčice. Cílem je provést prohlídku mostu, popsat poruchy a jejich příčiny, navrhnout a vyhodnotit diagnostické metody k získání potřebných ...
 • Nakládání se srážkovými vodami v areálu ZŠ a MŠ Brno - Pastviny 

  Školař, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na hospodaření se srážkovými vodami v decentralizovaném území. V teoretické části je vypracována literární rešerše v oblasti možností hospodaření se srážkovými vodami a příslušné legislativní ...
 • Návrh stokové sítě obce Krahulov 

  Fučík, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technického řešení odvodnění obce Krahulov jednotnou stokovou sítí. První část práce popisuje zájmovou lokalitu. V další části se práce zabývá návrhem vhodných tras stokové sítě s ...
 • Posouzení vybrané části kanalizace v obci 

  Balas, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku softwarového vybavení při hydraulickém navrhování a posuzování stokových sítí. Práce se skládá z rešerše na téma simulační modely s výčtem používaných programů, se kterými se ...
 • Předčištění dešťové vody před vtokem do zasakovací nádrže 

  Spurný, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na téma předčištění dešťových vod před vtokem do zasakovací nádrže. V teoretické části se zabývá problematikou dešťových vod, jejich dělením a znečištěním a také technickým řešením hospodaření ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Krivdová, Magdaléna
  Vliv konkurenčního tlaku panujícího na stavebním trhu, neustále se zvyšujících nároků investorů a nestabilní ekonomické situace nutí stavební podniky k efektivnější přípravě a řízení zakázek. Předmětem této diplomové práce ...
 • Studie variant odkanalizování obce do 2000 EO 

  Krupicová, Simona
  Diplomová práce se zabývá návrhem variant odkanalizování a likvidace odpadních vod ve vybrané obci. Řešenou oblastí pro tuto práci je obec Rovečné s místní částí Malé Tresné. Cílem práce je navrhnout vhodnou variantu a ...