Now showing items 1-2 of 2

  • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěné konstrukce 

    Balas, Ondřej
    Tato práce je zaměřena na popis a zhodnocení vybraných diagnostických metod používaných při průzkumu dřevěných konstrukcí v terénu. První část popisuje strukturu a vlastnosti dřeva, další část uvádí popis diagnostických ...
  • Průzkum a hodnocení stavu stavební konstrukce 

    Balas, Ondřej
    Tato práce je zaměřena na popis a zhodnocení stavu stávajících železobetonových a prefabrikovaných převislých konstrukcí. V první části je popsáno řešení převislých konstrukcí, následuje popis vybraných diagnostických metod ...