Now showing items 1-2 of 2

  • Optimální model informačního systému datových schránek 

    Balcar, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou informačního systému datových schránek. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu datových schránek, e-governmentu a nástrojů potřebných k využití datové schránky jako jsou ...
  • Sekundární metalurgie oceli 

    Neduchal, Bronislav
    Tato bakalářská práce je zaměřena na rozdělení a popis jednotlivých postupů sekundární metalurgie, které se využívají ve slévárnách oceli. Popisují se zde vlivy jednotlivých prvků obsažených v oceli, tavící agregát, rozdělení ...