Now showing items 1-2 of 2

  • Adaptivní segmentace EEG signálů 

    Balcarová, Anežka
    Tato práce je zaměřena na signál EEG, především na segmentaci signálu a dále také na zpracování signálu, které této segmentaci předchází. Je zde nastíněna problematika stacionarity signálu a vyzdvižena důležitost adaptivní ...
  • Automatická detekce grafoelementů ve spánkových signálech EEG 

    Balcarová, Anežka
    Tato práce je zaměřena na spánkový signál EEG, především na vyhledávání spánkových grafoelementů a dále také na zpracování signálu, které této segmentaci předchází. Jsou zde nastíněny charakteristiky spánkových grafoelementů, ...