Now showing items 1-19 of 19

 • Aktivní IP geolokace pro verifikaci pozic stanic v Internetu 

  Balej, Jiří
  Dizertační práce se zabývá způsoby nalezení geografické polohy zařízení v síti Internet při znalosti IP adresy. Tento proces se nazývá IP geolokace a je v současnosti řešen pomocí geolokačních databází nebo za využití ...
 • Geografická pozice serverů sítě PlanetLab 

  Iľko, Pavol
  Táto práca sa zaoberá presnosťou polohy staníc v experimentálnej sieti PlanetLab. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je opísaná sieť PlanetLab, jej stručná história a prebiehajúce projekty. ...
 • Geolokace stanic v síti Internet 

  Ingr, Michal
  Diplomová práce se zabývá metodami geolokace stanic v síti Internet, či-li odhadem geografické polohy neznámé stanice, která je do této sítě připojena. Úvodní část práce popisuje metody, které k určování pozice nepotřebují ...
 • Konfigurace směrovacího protokolu Open Shortest Path First 

  Wolf, Jakub
  Diplomová práca popisuje možnosti smerovacieho protokolu Open Short Path First (OSPF) v základnej konfigurácii a implementáciu do autonómneho systému. Teoretická časť rozoberá základny počítačových sietí a rozdelenie podľa ...
 • Lokace stanice v síti Internet pomocí analýzy IP adresy 

  Henek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou určování fyzické polohy pomocí rozboru IP adresy. Zkoumanou metodou geolokace je databáze Whois. Práce je rozdělena na teoretickou část – která obsahuje obecný popis geolokačních metod, ...
 • Lokalizace stanic v Internetu pomocí metody Vivaldi s adaptivním časovým krokem 

  Mašín, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo seznámení se s principy vyhodnocování logické polohy stanic v síti Internet. Prostudovat lokalizační algoritmus s názvem Vivaldi s adaptivním časovým krokem a následně provést jeho realizaci ...
 • Nalezení fyzické polohy stanic v síti Internet pomocí měření přenosového zpoždění 

  Harth, Petr
  Tato diplomová práce se týká praktické realizace algoritmu CBG (Constraint-based Geolocation), což je jedna z metod řadících se mezi IP (Internet Protocol) geolokační techniky. IP geolokace se zabývá určením zeměpisné ...
 • Odhad geografické polohy stanic v Internetu 

  Němeček, Ladislav
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou metod IP geolokace. Jsou popsány metody pasivní a aktivní geolokace. Více je pak zaměřena na aktivní vyhledávání. Ty jsou založeny na měření zpoždění v síti, a proto je zde ...
 • Optimalizace signalizačního kanálu pro službu internetové televize 

  Matej, Michal
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť mechanizmus optimalizácie signalizačného kanálu pri preťažení signalizačného uzla -- Feedback Target, v hierarchickej agregácií stromovej štruktúry. Realizáciu tohto mechanizmu ...
 • Rozbor parametrů komunikačního řetězce pro IP geolokaci 

  Rajnoha, Martin
  Cieľom tejto práce bolo preštudovať súčasné možnosti lokalizácie staníc v sieti Internet, hlavne aktívne metódy, ktoré sú založené na meraní oneskorenia. Popísať vznik oneskorenia a jeho jednotlivých častí. Ďalej vytvoriť ...
 • Simulace QoS v nástroji Network Simulator 

  Balej, Jiří
  V této bakalářské práci je popsán základní princip IPTV a podrobně jsou rozebrány všechny podmínky nutné ke kvalitnímu příjmu obrazového a zvukového signálu. Odkazováno je na doporučení DSL Forum TR-126, kde jsou parametry ...
 • Simulace zpoždění při přenosu dat mezi stanicemi v IP sítích 

  Balej, Jiří
  Diplomová práce je podrobně zaměřena na zpoždění vznikající při přenosu informace v IP sítích. Začátek práce je věnován seznámení s místy a příčinami vzniku zpoždění. Pro jednotlivé zdroje zpoždění jsou uvedeny parametry, ...
 • Směrování v IP sítích s využitím sociálních sítí 

  Němec, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice směrování dat v mobilních sítích. První část práce se zabývá přetěžováním mobilních sítí a popisem DTN a oportunistických sítí. V další části se práce zabývá popisem protokolů, ...
 • Současné možnosti nalezení fyzické pozice stanice v Internetu 

  Doležel, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami IP geolokace, tedy určením fyzické pozice stanice v síti Internet na základě znalosti IP adresy této stanice. Mým cílem bylo provést měření zpoždění v experimentální síti PlanetLab ...
 • Správa digitálních knihoven 

  Havelka, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou správy digitálních knihoven, a to konkrétně standardem MPEG-7 ISO/IEC 15938, jež definuje popis multimediálního obsahu. Popisuje základní pravidla standardu a do většího detailu je ...
 • Správa stanic Planetlabu 

  Chupáč, Michal
  Bakalárska práca je zameraná na obsluhu a správu staníc PlanetLabu z jedného miesta. Úvodná kapitola obsahuje postup vytvorenia prístupu do siete a ďalšie dôležité informácie a rady. Nasledujúca časť sa venuje vzdialenému ...
 • Určení polohy stanic v síti Internet pomocí přenosového zpoždění 

  Horák, Michael
  Tato práce se zabývá zjištění geografické lokace stanice v síti internet pomocí měření zpoždění a implementací metody Constraint-Based Geolocation. Postupně je rozebrána problematika zpoždění v počítačových sítích a jeho ...
 • Velikost zpoždění aktivních prvků sítě 

  Bednár, Jakub
  Cieľom tejto práce bolo preštudovať vlastnosti aktívnych prvkov siete (smerovače, prepínače) a zistiť čo ovplyvňuje veľkosť ich latencie a potom najvhodnejšou metódou odmerať oneskorenie na dostupných zariadeniach v ...
 • Zabezpečení sítě systémem s prevencí narušení 

  Popovec, Juraj
  Táto práca popisuje najčastejšie používané technológie určené k zabezpečeniu počitačových sieťí. Podrobne rozoberá problematiku systému detekcie a prevencie narušenia (IPS). Obsahuje laboratórnu úlohu zameranú na paketový ...