Now showing items 1-2 of 2

  • Demokufr R360 

    Balga, Ondřej
    Bakalářská práce se věnuje návrhu demonstrační úlohy mobilního řídicího systému R360 do kufru. Mobilní systém R360 je zde doplněn o snímače teploty, polohy a otáček a krokový motor. Návrh má předvést možnosti mobilního ...
  • HMI pro BECKHOFF TWINCAT 3 

    Balga, Ondřej
    Tato práce se věnuje vytvoření HMI v programovacím jazyce C# pro BECKHOFF TWINCAT 3. V teoretické části se práce zaměřuje na popsání .NET frameworku, WPF, MVVM, Prism a softwarových prostředků, které jsou v práci použity. ...