Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

    Balga, Petra
    Tato bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru. Vychází z nalezení podnikatelské příležitosti. Analyzuje potřeby nově založeného vinařství CROY, zabývající se výrobou a prodejem vína. Návrh podnikatelského záměru ...
  • Uplatnění strategie rozrušení trhu ve vinařském podniku 

    Balga, Petra
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem opatření, které povedou k nalezení konkurenční výhody společnosti CROY Concept s.r.o., která podniká v oboru vinařství a vinohradnictví. Práce analyzuje situaci vinařství CROY na trhu ...