Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh miniaturních soustružnických nožů s VBD 

    Balhar, David
    Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout sadu miniaturních soustružnických nožů s VBD. Vypracování je rozděleno do čtyř kapitol. V první kapitole je provedena rešerše problematiky konstruování soustružnických nožů. ...
  • Technologická příprava výroby stírací desky 

    Balhar, David
    Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout technologickou přípravu výroby stírací desky. Vypracování je rozděleno do čtyř kapitol. První kapitola popisuje tvářecí nástroj (funkci a konstrukci). V druhé kapitole je ...