Now showing items 1-1 of 1

  • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

    Baliak, Ján
    Moja bakalárska práca sa zaoberá celkovým priebehom zákazky v danom podniku. Táto práca je rozdelená na niekoľko častí. V prvej časti sa budem venovať teoretickým východiskám v oblasti manažmentu procesov v podniku. V ...