Now showing items 1-2 of 2

  • Financování projektů z fondů EU 

    Bambuch, Petr
    Diplomová práce se zaměřuje na fondy Evropské unie, konkrétně na fond v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Jsou zde rozebrány možnosti financování projektů, postupy žádosti o přidělení grantu a na konkrétním ...
  • Vodoznačení statických obrazů 

    Bambuch, Petr
    Diplomová práce se zabývá problematikou zabezpečení statických obrazů. Jde o přidání tajné informace k informačnímu obsahu obrazu, tak aby nebylo možné vložený vodoznak odstranit jednoduchými postupy. Spolu s vývojem ...